Str→uctural Sculptu←ral

Exploring constructivist and conformist structures and/or sculptures in and around Amsterdam.

Str→uctural Sculptu←ral, design by author
1. Henk Zweerus – Verticale Compositie (1958)
2. Boris Tellegen – De Wachter (2015)
Martijn Sandberg – De Sleutel Ligt Onder De Deurmat (2012)
Joseph Ongenae – Betonplastiek (1973)
5. Margot Zanstra – Zonder Titel (1973)
André Volten – Construction met I-balken (1968)
Frans & Marja de Boer Lichtveld – Schakelobject #3 (1977)
Str→uctural Sculptu←ral Map
Dik Box – Zonder titel (1985) | André Volten – RVS-Object (1994)
André Volten – Buizenkolom (1968) | André Volten – 4 Columns stainless steel under 45 degrees (1972)
Rik van Dolderen – Baldakijn (1994) | Ben Guntenaar – Verschuivingen (1975)
Carel Visser – 2 U’s Naar Buiten/2 U’s Naar Binnen (1960) | Herman van der Heide – Unknown Sculpture at LTS/De School (1966)
Hans van Meeuwen – Kijkende figuur (1997) | Herbert Nouwens – Brettensuite #11 (2014)
Frans Hage – Betonplastiek (unknown date) | Herman van der Heide – De Vaz Diasbrug (1965)

--

--

Don’t call it a comeback, I’ve been here for years.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store